Rekentool geluid buitenunits warmtepompen en airco’s beschikbaar

Ontwikkeling

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om buitenunits voor warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. De planning is om deze eisen op 1 januari 2021 in werking te laten treden voor bestaande woningen en woongebouwen en voor aanvragen van bouwvergunningen voor nieuwe woningen en woongebouwen. Op 2 december is er een webinar met een uitgebreide toelichting op de geluidseisen  en een uitleg over een speciale rekentool die hiervoor is ontwikkeld.

De bepalingsmethode voor deze eisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 die gelijktijdig in werking zal treden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan er echter vooraf aannemelijk gemaakt worden dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een rekentool  laten opstellen en een daarbij behorende handleiding. De rekentool berekent in een gegeven situatie het maximaal geluidvermogen niveau dat voor een buitenunit toelaatbaar is. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie verschillende grondgebonden situaties en een vijftal situaties van een buitenunit bij appartementenbouw.

Het doel is om op basis van de positie van de buitenunit ten opzichte van de perceelgrens en/of andere nabijgelegen controleposities bij woningen het maximaal toelaatbare geluidvermogen niveau van een buitenunit te bepalen, voor een aantal veel voorkomende situaties. In situaties waar de rekentool niet geschikt is, moet extra deskundigheid worden ingeschakeld, bijvoorbeeld van een akoestisch adviesbureau.

De rekentool en handleiding zijn hier te downloaden. De rekentool is een ODS-bestand en moet geopend worden in Openoffice; in de handleiding staat dit toegelicht.

De rekentool is ontwikkeld door LBPsight in samenspraak met Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen, NVKL en NVI. Deze brancheorganisaties organiseren op 2 december van 15.00 tot 16.00 uur gezamenlijk een webinar om een uitgebreide toelichting op de geluidseisen te geven en de rekentool te demonstreren.

Direct aanmelden

Kunt u niet op dit tijdstip, meldt u zich dan toch aan. U krijgt na de uitzending een link toegestuurd zodat u het kunt terugkijken.

Het laatste nieuws ontvangen?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen jouw vakgebied? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven

De laatste ontwikkelingen

Vaknieuws over gebouwgebonden installatietechniek

Polanski & Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.